Bizi TanıyınORGANİZASYON ŞEMASI

 • Project Image

ORGANİZASYON ŞEMASI


Organizasyonda Verimlilik

 • Önceliklerimizi belirlemek
 • Hedefleri net belirleyin
 • Zamanı verimli kullanın zaman hedeflerinize uyun
 • İletişim becerinizi geliştirin
 • Takım çalışması ve liderlik becerisini geliştirin
 • Görev tanımlamalarını net belirleyin
 • İş planınızı ve yıllık planınızı yapın
 • Karar verme becerinizi geliştirin
 • Ölçümleme yapın ve veri toplayın
 • Denetim ve kontrol sistemini geliştirin

Daire Planları Kalite Güven Getirir!